تست گرافولوژیخط شناسی

تست گرافولوژی برای شناخت روحیه‌ها، حالت‌های روانی و شخصیت افراد قابل استفاده بوده و به تعبیری دیگر سی‌تی‌اسکن روحیه‌ها و شخصیت افراد است که مشاوران و روانشناسان می‌توانند برای آگاهی از واقعیت و حالت‌های روانی و شخصیت افراد از آن استفاده کنند و مشاوره‌ها و درمان‌های دقیق‌تری ارائه دهند.

قابل استفاده بودن در تمام شرایط، اجرای آسان، هزینه راه‌اندازی و بهره‌وری کم، پی بردن به روحیه‌ها و شخصیت افراد با قطعیت بالا و قابل اجرا روی تمام افراد و سنین مختلف از جمله ویژگی‌های این علم است.

شناخت انسان‌ها در محیطی میسر می‌شود که از تلفیق صحیح آزادی و محدودیت تشکیل شده باشد؛ در آزادی محض هیچ معیاری برای سنجش و در محدودیت محض هیچ اختیاری برای ابراز شخصیت وجود ندارد.

پس از مهیا شدن محیط مناسب، مؤلفه‌های دیگری لازمه شرایط این آزمایش است، از جمله این مولفه‌ها این است که روی عموم افراد قابل اجرا، دارای اعتبار و سندیت، در زمان‌های مختلف باشد و آزمایش‌شونده امکان تغییر نتیجه آزمایش (غیرواقع نشان دادن آزمایش) را نداشته باشد.

نوشتن و امضا کردن از سنین کودکی مانند راه رفتن و غذا خوردن با افراد عجین می‌شود و به حدی در ضمیر ناخودآگاه فرد رسوخ می‌کند که نمی‌تواند دست‌خط خود را به‌گونه‌ای دیگر نمایش دهد، حتی اگر بعد از تمرین قادر به این امر باشد به راحتی با قرار دادن او در شرایط فشار، سرعت و استمرار، کنترل ذهن خود را از دست می‌دهد و به دست‌خط اصلی خود بازمی‌گردد.

 

 

تست گرافولوژی - تست خط شناسی
تست گرافولوژی برای کمک به افراد در درک بهتر شخصیت خود و توانایی‌های شخصی‌شان به کار می رود.