آرشیو دسته بندی: افسردگی

چگونه در هنگام استرس از خود در برابر افسردگی محافظت کنیم؟

محافظت در برابر افسردگی در مقابله با استرس در کلینیک آفرینش

استرس می تواند منجر به افسردگی شود، اما شما می توانید انعطاف پذیری خود را افزایش دهید.   نکات کلیدی: شما همیشه نمی توانید از افسرده شدن خود جلوگیری کنید، اما استراتژی های ساده ممکن است به تقویت انعطاف پذیری شما کمک کند. خلق و خوی مثبت معمولاً به منابع لذت و احساس موفقیت نیاز […]

بدترین راه اندیشیدن در مورد شادی و غم

شادی و غم در کلینیک آفرینش - کلینیک جامع روانشناسی و مشاوره

آیا بهتر است به دنبال شادی باشیم یا فقط از غم فرار کنیم؟   نکات کلیدی: اگرچه مردم طوری صحبت می کنند که انگار متضاد یکدیگرند، اما شادی و غم احساسات متقابل نیستند. ممکن است در حین تجربه غم و اندوه شاد باشید و بالعکس. انتقال دهنده عصبی دوپامین اغلب با عاطفه مثبت همراه است، […]