دکتر راضیه جواهری

دکتر راضیه جواهری

متخصص روانشناسی بالینی

رواندرمانی اختلالات خلقی، اضطرابی، وسواس، مشاوره پیش از ازدواج، زوج، درمانگر فردی، سوگ، خودکشی، بحران تجاوز و خشونت خانگی، آموزش مهارت های زندگی، مدیریت استرس، مدیریت خشم، تنظیم هیجان،کنترل نگرانی.

 

دکتر راضیه جواهری
دکتر راضیه جواهری