رزرو نوبت مشاوره – هانیه ربیعی

رزرو نوبت مشاوره برای خانم هانیه ربیعی:

کارشناسی ارشد مشاوره

خانواده، فردی، نوجوان (گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال)، انتخاب رشته تحصیلی، مشاوره تحصیلی، با رویکرد هیجان مدار (EFT)

 

رزرو نوبت مشاوره – هانیه ربیعی