رزرو نوبت مشاوره – مینا گلستان کیا

کارشناسی ارشد روانشناسی

درمانگر

فردی، کودک، نوجوان و بزرگسال در زمینه های اضطراب، افسردگی، وسواس، روابط بین فردی، سوگ، تبعات طلاق، فرزند‌پروری، مدرس کارگاه‌های مهارت های زندگی و فرزندپروری

 

 

 

مینا گلستان کیا
رزرو نوبت مشاوره – مینا گلستان کیا