بدترین راه اندیشیدن در مورد شادی و غم

شادی و غم در کلینیک آفرینش - کلینیک جامع روانشناسی و مشاوره

آیا بهتر است به دنبال شادی باشیم یا فقط از غم فرار کنیم؟

 

نکات کلیدی:

  • اگرچه مردم طوری صحبت می کنند که انگار متضاد یکدیگرند، اما شادی و غم احساسات متقابل نیستند.
  • ممکن است در حین تجربه غم و اندوه شاد باشید و بالعکس.
  • انتقال دهنده عصبی دوپامین اغلب با عاطفه مثبت همراه است، اما در عاطفه منفی نیز نقش دارد.

شادی و غم

آیا شاد و غمگین متضاد احساسی هستند؟ متضادهای رایج عبارتند از: بالا-پایین، خوب-بد، بزرگ-کوچک، سیاه-سفید، غنی-فقیر، میشیگان-ایالت اوهایو، برد-باخت و گرم-سرد. چرا برای بسیاری از ما “شاد در مقابل غمگین” به سرعت به ذهن می رسد؟ آیا آنها واقعا متضاد هستند؟
شادی و غم دو احساسی هستند که اغلب به عنوان دو نقطه متضاد در یک پیوستار تصور می شوند. برخی معتقدند که شادی صرفاً نبود غم و اندوه است و غم فقدان شادی است. با این حال، تحقیقات اخیر نشان می دهد که شادی و غم، احساسات جداگانه و مستقلی هستند که می توانند در تجربه عاطفی فرد وجود داشته باشند.
متقابل انحصاری نیست
روانشناسان دانشگاه پردو دریافتند که شادی و غم احساسات متقابل نیستند. شرکت‌کنندگان در این مطالعه گزارش کردند که هم‌زمان هم شادی و هم غم را تجربه می‌کنند و محققان دریافتند که این احساسات لزوماً رابطه معکوس ندارند. این نشان می دهد که شادی و غم می توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند و لزوماً لازم نیست یکی برای حضور دیگری غایب باشد.
در مطالعه دیگری، محققان در انگلیس دریافتند افرادی که سطوح بالاتری از شادی را گزارش می‌کنند، سطوح بالاتری از غم و اندوه را نیز گزارش می‌کنند. این نشان می‌دهد که شادی و غم متقابلاً منحصر به فرد نیستند، بلکه می‌توانند در تجربه عاطفی فرد همزیستی داشته باشند.
مثبت و منفی در مغز:
نقش دوپامین، یک انتقال دهنده عصبی مرتبط با پاداش و انگیزه، نقش کلیدی در عاطفه مثبت و منفی دارد. دوپامین اغلب با عاطفه مثبت همراه است، زیرا در پاسخ به محرک های لذت بخش آزاد می شود و رفتارهای مرتبط با پاداش را تقویت می کند. با این حال، تحقیقات اخیر نشان می دهد که دوپامین نیز در عاطفه منفی نقش دارد. مطالعات نشان داده اند که دوپامین نیز در پاسخ به محرک های منفی مانند استرس آزاد می شود و می تواند به احساس غم و اندوه و افسردگی کمک کند.
در نهایت، شادی و غم احساسات متقابل نیستند. آنها می توانند همزیستی داشته باشند و برای حضور دیگری لزوماً لازم نیست یکی غایب باشد. دوپامین، یک انتقال دهنده عصبی مرتبط با پاداش و انگیزه، نقش کلیدی در عاطفه مثبت و منفی ایفا می کند و در احساسات مثبت و منفی نقش دارد.
شادی و غم احساسات پیچیده و چند بعدی هستند که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ژنتیک، محیط و تجربیات شخصی قرار دارند. این مهم است که اذعان کنیم که هم شادی و هم غم بخشی از تجربه انسان هستند و تجربه طیفی از احساسات در طول زندگی طبیعی است.
© Kevin Bennett, Ph.D., 2023 کلیه حقوق محفوظ است.

References

Berrios R, Totterdell P, Kellett S. (2015). Eliciting mixed emotions: a meta-analysis comparing models, types, and measures. Frontiers in Psychology, 6, 428. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00428.

Tay, L., & Kuykendall, L. (2017). Why Self-Reports of Happiness and Sadness May Not Necessarily Contradict Bipolarity: A Psychometric Review and Proposal. Emotion Review, 9(2), 146–۱۵۴٫ https://doi.org/10.1177/1754073916637656

Juárez Olguín, H., Calderón Guzmán, D., Hernández García, E., & Barragán Mejía, G. (2016). The Role of Dopamine and Its Dysfunction as a Consequence of Oxidative Stress. Oxidative medicine and cellular longevity, 2016, 9730467. https://doi.org/10.1155/2016/9730467

دیدگاهتان را بنویسید