کارگاه آموزش مربی، دوره افزایش دقت و تمرکز

ویژه روانشناسان و مربیان کودکان ۵ تا ۱۲ سال

مدرس: نفیسه موسوی زاده

با اعطای گواهی معتبر و قابل ترجمه

“از شرکت کنندگانی که آزمون پایانی را با موفقیت بگذرانند دعوت به همکاری می گردد.”

مهلت ثبت نام: ۲۹ فروردین ماه “ظرفیت محدود”

 

ناموجود