آکادمی تربیت روانشناس مدرسه

هزینه دوره: 6,7۰۰,۰۰۰ تومان

جذب 30 روانشناس و مشاور بر اساس آزمون و مصاحبه

شامل 120 ساعت آموزشی بصورت فشرده

“با اعطای گواهی معتبر و قابل ترجمه”

روز: یکشنبه ها، سه شنبه ها، پنجشنبه ها

زمان: 8 الی 13

تاریخ شروع دوره: 25 تیر ماه

مهلت ثبت نام: 24 تیر ماه “ظرفیت محدود”

شروع همکاری: مهر ماه 1402

ناموجود