کارگاه آموزشی خودشناسی رفتار متقابل – TA – ترم سوم

رفتار متقابل – TA

مدرس: افسانه حسن پور
مدت دوره: 4 ترم (هر ترم 4 جلسه)
روز: سه شنبه ها
زمان: 17 الی 19:30
تاریخ شروع: 7 آذر ماه
مهلت ثبت نام: 6 آذر ماه “ظرفیت محدود”

ناموجود