کارگاه آموزشی خودشناسی رفتار متقابل – TA

رفتار متقابل – TA

مدرس: افسانه حسن پور
مدت دوره: 4 ترم (هر ترم 4 جلسه)
روز: سه شنبه ها
زمان: 17 الی 19:30
تاریخ شروع: 4 مهر
مهلت ثبت نام: 3 مهر “ظرفیت محدود”

ناموجود