رزرو نوبت مشاوره – دکتر عظیمه سادات فاطمی-متخصص و درمانگر کودک و نوجوان

دکتر عظیمه سادات فاطمی

متخصص روانشناسی
متخصص و درمانگر کودک و نوجوان، درمان اضطراب، افسردگی، وسواس،کمبود توجه، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، اختلالات سلوک و …

 

دکتر عظیمه سادات فاطمی
رزرو نوبت مشاوره – دکتر عظیمه سادات فاطمی-متخصص و درمانگر کودک و نوجوان