کارگاه آموزشی رویکرد هیجان مدار (Emotion-Focused Therapy) – به همراه سوپر ویژن گروهی

بیست و دومین دوره جامع آموزش رویکرد هیجان مدار

شامل 90 ساعت آموزشی

این دوره به صورت حضوری در اصفهان و از طریق پلتفرم زوم برگزار خواهد شد.

مدرس: آقای دکتر مسعود شریف زاده

مدت دوره: 14 جلسه 7 ساعته

تاریخ جلسات:

  • 17 ، 18 اسفند ماه
  • 30 ، 31 فروردین ماه
  • 13 ، 14 ، 27 ، 28 اردیبهشت ماه
  • 10 ، 11 ، 24 ، 25 ، 31 خرداد ماه
  • 1 تیر ماه

زمان: 12 الی 19

تاریخ شروع دوره: 17  اسفند ماه

مهلت ثبت نام: 15 دی ماه “ظرفیت محدود”

“با اعطای گواهی معتبر و قابل ترجمه”

قابل ذکر است پیش نیاز شرکت در این دوره ارزیابی اولیه توسط تیم تخصصی هیجان مدار است. مهلت ثبت نام جهت ارزیابی اولیه نیز تا پانزدهم دی ماه و از طریق سایت آفرینش می باشد.

ناموجود