کارگاه تقویت EQ – هوش هیجانی در کودکان

هزینه دوره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

گروه سنی ۵ تا ۷ سال و ۷ تا ۱۰ سال

مدرس: نفیسه موسوی زاده

مدت دوره: ۴ جلسه

روز: یکشنبه ها

زمان:

۱۰ الی ۱۱ (گروه سنی ۷ تا ۱۰ سال)

۱۱ الی ۱۲ (گروه سنی ۵ تا ۷ سال)

تاریخ شروع دوره: ۲۱ خرداد ماه

مهلت ثبت نام: ۲۰ خرداد ماه “ظرفیت محدود”

ناموجود