کارگاه آموزشی پله پله تا رسیدن به تفاهم در روابط

مدرس: مجتبی خلیلی

مدت دوره: 5 جلسه

روز: شنبه ها

زمان: 18:30 الی 20:30

تاریخ شروع دوره: 18 شهریور ماه

مهلت ثبت نام: 15 شهریور ماه “ظرفیت محدود”

ناموجود