کارگاه آموزش مربی هوش افزایی در کودکان

ویژه معلمان، مربیان و روانشناسان 

مدرس: نفیسه موسوی زاده

با اعطای گواهی معتبر و قابل ترجمه

“از شرکت کنندگانی که آزمون پایانی را با موفقیت بگذرانند دعوت به همکاری می گردد.”

مهلت ثبت نام: 8 مهر ماه “ظرفیت محدود”

ناموجود