سلسله جلسات کتابخوانی – کتاب “یک دنیا حرف با شرم”

تسهیلگر: محمدجواد محمودی

مدت دوره:  2 جلسه

زمان:

  • پنجم مهر ماه، ساعت 16 الی 18
  • دوازدهم مهر ماه، ساعت 16 الی 18

  مهلت ثبت نام: 30 شهریور ماه “ظرفیت محدود”

ناموجود