معرفی متخصصین کلینیک آفرینش

کلینیک مشاوره و روانشناسی آفرینش با بهره‌گیری از متخصصین و روان‌شناسان برجسته، خدمات مشاوره و درمان اختلالات روانی را به شیوه‌ای نوین و با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علم روان‌شناسی ارائه می‌دهد.

مشاوران ما در زمینه‌های مختلف از جمله اختلالات اضطرابی، افسردگی و مشاوره زناشویی تخصص دارند.

در ادامه می توانید با هر یک از آنها آشنا شوید و در صورت تمایل می توانید نوبت مشاوره خود را به صورت آنلاین رزرو کنید.

دکتر سارا محمدی

متخصص مشاوره، درمانگر خانواده، ازدواج، مداخله در طلاق و مشاور مسیر شغلی

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

دکتر فاطمه رجبی

متخصص روانپزشکی و فلوشیپ نوروسایکیاتری (روانپزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری)

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

نجمه طاهری

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

مشاوره خانواده، زوج درمانگر، مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره طلاق، درمانگر فردی با متد طرحواره درمانی

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

دکتر عظیمه سادات فاطمی

متخصص روانشناسی
متخصص و درمانگر کودک و نوجوان، درمان اضطراب، افسردگی، وسواس،کمبود توجه، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، اختلالات سلوک و …

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

محمدجواد محمودی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

روان درمانگر بالینی در حوزه فردی، سوگ، افسردگی، اضطراب، تروما

با رویکرد هیجان مدار (EFT)

 

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

مهدیه رمضانی

کارشناسی ارشد مشاوره

درمانگر خانواده، ازدواج و زوج

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

مریم طهماسبی

کارشناسی ارشد روانشناسی

بازی درمانگر، روانشناس کودک

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

دکتر روح الله فتاحی

متخصص روانشناسی

مشاور تحصیلی، تست های هوش و شخصیت، پیش از ازدواج، خانواده، زوج

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

 

فرزانه آقاجانی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

درمانگر خانواده، ازدواج

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

 

دکتر صدیقه شیروانی

متخصص مشاوره

درمانگر کودک و نوجوان، مشاوره خانواده، ترمیم رابطه والد و کودک با رویکرد تراپلی مبتنی بر دلبستگی (بازی درمانی)، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

زهرا منتظری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

بازی درمانگر، هنر درمانگر، تربیت جنسی و مراقبت های جنسی، اختلالات اضطرابی و وسواس در کودکان، گرفتن کودکان از پوشک، درمان بدغذایی و کم خوری در کودکان

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

اکرم قربانی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

درمانگر خانواده، ازدواج و مداخله در طلاق

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

دکتر شکیبا زاهد

متخصص آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

آموزش مراقبت از بیماران دمانس و آلزایمر، پیشگیری از آلزایمر و سالمندی فعال

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

مجتبی خلیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاور خانواده، وکالت دعاوی خانواده، ازدواج، افسردگی، اضطراب

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

نفیسه موسوی زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

روانشناسی کودک، بازی درمانگر، نقاشی درمانگر، طرحواره درمانگر فردی و بین فردی، طراح بازی های کمک آموزشی

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

لیلا پورمومنی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

روانشناس و مشاور کودک و نوجوان

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

شهره سلمانی زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مشاور فردی، درمان متمرکز بر هیجان، رویکرد هیجان مدار (EFT)، مداخله درمانی، سوگ، اضطراب، افسردگی، تروما

 
 

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

دکتر غزاله سلطانی

متخصص روانشناسی عمومی

مشاور خانواده و ازدواج

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

دکتر سارا طباطبائیان

متخصص اعصاب و روان

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت

اعظم طالبی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

درمانگر بالینی، درمانگر فردی، روانشناسی سرطان، درمان اختلالات اضطرابی، سوگ، خودکشی، بحران های تجاوز جنسی، دوقطبی، متخصص وسواس ها

consultation@aafarinesh.ir
۰۳۱-۳۶۵۱۸۶73

۰۹۱۳۴۴۶۸۲۹۷

۰۹۳۶۹۷۶۰۶26

رزرو نوبت